Email Google- G-suite

 • Mail Google U10
 • 2.500.000
  per
 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • 10 tài khoản Email
 • 15 GB dung lượng lưu trữ/Email
 • Tạo nhóm Email
 • Video và họp trực tuyến
 • Chat nội bộ công ty
 • Excel Online
 • Word Online
 • Calendar : Lên lịch họp
 • Keep: Ghi nhớ nhanh việc cần làm
 • Tasks : Tạo bảng To-do-List
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
 • Lửa Rồng hỗ trợ 24/7
 • Mail Google U100
 • 7.500.000
  per
 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • 100 tài khoản Email
 • 15 GB dung lượng lưu trữ/Email
 • Tạo nhóm Email
 • Video và họp trực tuyến
 • Chat nội bộ công ty
 • Excel Online
 • Word Online
 • Calendar : Lên lịch họp
 • Keep: Ghi nhớ nhanh việc cần làm
 • Tasks : Tạo bảng To-do-List
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
 • Lửa Rồng hỗ trợ 24/7
 • Mail Google U200
 • 9.500.000
  per
 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • 200 tài khoản Email
 • 15 GB dung lượng lưu trữ/Email
 • Tạo nhóm Email
 • Video và họp trực tuyến
 • Chat nội bộ công ty
 • Excel Online
 • Word Online
 • Calendar : Lên lịch họp
 • Keep: Ghi nhớ nhanh việc cần làm
 • Tasks : Tạo bảng To-do-List
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
 • Lửa Rồng hỗ trợ 24/7
Lưu ý:
Chi phí thanh toán 1 lần, sử dụng trọn đời.
Thời gian khởi tạo dịch vụ từ 1-3 ngày làm việc

Những gói cao hơn vui lòng liên hệ để có giá chính xác.

TOP

0938 361 595