BẢNG GIÁ CLOUD VPS

 • VPS 1
 • 2.500.000
  per
 • Ram : 1 GB
 • SSD : 25 GB
 • Băng thông : 1000 GB
 • 1 vCPU
 • VPS 2
 • 5.000.000
  per
 • Ram : 2 GB
 • SSD :50 GB
 • Băng thông : 2000 GB
 • 1 vCPU
 • VPS 3
 • 7.500.000
  per
 • Ram : 2 GB
 • SSD : 60 GB
 • Băng thông : 3000 GB
 • 2 vCPU
 • VPS 4
 • 10.000.000
  per
 • Ram : 4 GB
 • SSD : 80 GB
 • Băng thông : 4000 GB
 • 2 vCPU
TOP

0938 361 595